Makahae

Karakia: Mo Te Kai (Grace)

Posted on September 15th, 2015 by makahae.

This is a Karakia (blessing) traditionally used by Maori before a meal, to acknowledge the sharing of food together. The English translation is as follows: 窶廝less our food as wellbeing for our body, Feed our spirit with the food of wellness, Forever Amen窶

Karakia mo te kai

Whakapaingia ト渡ei kai
Hei oranga mナ ナ mト》ou tinana
Whト]gaia hoki ナ mト》ou wairua
Ki te taro o te ora
Ake, ake, ake
トmine